Profilometr optyczny umożliwia szybkie i bezkontaktowe odwzorowanie powierzchni w trzech wymiarach w niedużym powiększeniu

2019-10-11

Rozwinęliśmy mobilny profilometr wiązki laserowej, dzięki czemu nie musisz już więcej używać komputera klasy PC przy pomiarach charakteryzujących wiązkę. Pierwsze eksperymenty polegały na bezpośrednim naświetlaniu odkrytej powierzchni metalu przez impuls laserowy [4]. Ostatniej generacji optyczny profilometr, pozwalający na pomiary profilu powierzchni w szerokim zakresie wysokości z bezkompromisową rozdzielczością. Profilometr optyczny http://metalografia-pik.pl/mikroskopy/profilometry-optyczne-3d/ umożliwia szybkie i bezkontaktowe odwzorowanie powierzchni w trzech wymiarach w niedużym powiększeniu. Profilometr stykowy przenośny MC-100, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w parametrach Ra oraz. Profilometr posiada niewielkie gabaryty zewnętrzne oraz bardzo ekonomiczną cenę. Impuls laserowy Warstwa inercyjna Zespół warstw absorpcyjno-ochronnych Płytka metalowa. DektakXT to profilometr stykowy firmy Bruker, stanowiący dzies. Układ obróbki można skonfigurować w taki sposób, by na obrabiany materiał oddziaływała jedynie fala naprężeń wytworzona przez impuls laserowy (rys. Profilometr posiada duży zakres pomiarowy odpowiedni dla wielu materiałów. PLu Apex to wszechstronny profilometr umożliwiający pomiar każdej powierzchni optycznej. Rozwinęliśmy mobilny profilometr wiązki laserowej, dzięki. Profilometr stykowy przenośny TR-110, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w dwóch podstawowych parametrach:. Opisano wyniki numerycznego modelowania impulsu ciśnienia generowanego przez impuls laserowy oraz propagacji fali uderzeniowej. Nasz profilometr kierujemy do szerokiego gremium odbiorców dla jak najpowszechniejszego spektrum zastosowań. Profilometr stykowy przenośny TR-110, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w dwóch podstawowych parametrach:. W artykule przedstawiono opracowany profilometr. Profilometr umożliwia pomiar wszystkich standardowych parametrów szerokości wiązki, które są znane środowisku naukowemu oraz w przemyśle. Profilometr stykowy Wykorzystano podstawowe funkcje pomiarowe w celu realizacji wizualizacji i analizy pomiaru topografii powierzchni frezowanej (rys. Opracowany profilometr jest urządzeniem uniwersalnym, o dużych możliwościach dalszej rozbudowy i modyfikacji. Profilometr o niewielkich gabarytach zewnętrznych jak i bardzo ekonomicznej cenie. Profilometr jest łatwy w obsłudze, trwały, umożliwia pomiar wszystkich istotnych parametrów szerokości wiązki laserowej oraz jest ekonomiczny w zakupie. Opracowany profilometr jest urządzeniem uniwersalnym, o dużych możliwościach dalszej rozbudowy i modyfikacji. Profilometr posiada możliwość sklejania (stichingu) mierzonej powierzchni. Huaris Mobi to pierwszy na świecie mobilny profilometr wiązki laserowej. Profilometr stykowy przenośny TR-100, z zintegrowaną głowicą pomiarową służy do pomiaru profilu chropowatości powierzchni w parametrach Ra oraz. Nasz profilometr daje możliwość automatycznego wygenerowania raportów z pomiaru w formie pliku. Optyczny układ oświetlający głowicy formuje wiązkę światła laserowego rozbieżną na jednym kierunku, a zbieżną na drugim, skupianą w formie linii na mierzonej powierzchni. Profilometr posiada niewielkie gabaryty zewnętrzne oraz bardzo ekonomiczną cenę. Profilometr może pracować w dwóch trybach: automatycznym i manualnym. W artykule przedstawiono opracowany profilometr z laserową głowicą triangulacyjną i mechatronicznym układem pozycjonowania badanych obiektów. Opracowany profilometr jest urządzeniem.