Archive for the ‘Klub Rodziców’ Category

Klub Rodziców

Klub Rodziców – to profesjonalne zajęcia dla dzieci do lat 5, rodziców i opiekunów, spotkania ze specjalistami, integracja oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Szczegółowy plan zajęć jest również dostępny na plakatach i ulotkach.

(więcej…)