Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

2019-09-13

Obciążenie danej osoby obowiązkiem dostarczania środków utrzymania zależy od tego, czy ma ona możliwości zarobkowe i majątkowe, aby obowiązkowi takiemu sprostać. I ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem wspomnianego obowiązku. Nigdy nie spoitkalem sie z przypadkiem zeby za 500zł miesiecznie dziecko miało godne zycie! Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Obecnie wiele matek (i ojców) czeka na zasądzenie alimentów nawet grubo ponad pół roku. Witam zastanawia mnie fakt płacenia alimentów (ustalenia wysokości) przez jednego z rodziców. Faworyzowane są natomiast kobiety, którym pozwala się na bezkarne kombinowanie, kręcenie, wyłudzanie i wydawanie pieniędzy z alimentów bez żadnej kontroli ze strony ojca, który płaci. Kiedy rozwodzi się para mająca dzieci, Sąd określa wysokość alimentów, biorąc pod uwagę sytuację majątkową rodziny. Rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko dużą część swojego obowiązku alimentacyjnego realizuje również przez osobisty wkład w opiekę nad dzieckiem. Fakt założenia nowej rodziny bądź konieczność płacenia alimentów na inne dziecko, również ma istotne znaczenie. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, to kluczową kwestią do rozpatrzenia będzie właśnie wysokość alimentów. Sądy nie podejmują decyzji o wysokości alimentów na podstawie tego, jak bardzo udręczoną minę zrobi wnioskujący rodzic. Dodam że ja nie pracuję iż mam jeszcze drugie dziecko i muszę obydwóch dowozić do szkoły. Przy czym wysokość alimentów na rzecz dziecka powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb dziecka, nie mogą być natomiast uwzględniane przewidywane w przyszłości koszty nauki, wydatki szkolne. Z drugiej strony sąd ustalając wysokość alimentów musi również brać pod uwagę możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica. Wysokość alimentów limitowana jest przy tym możliwościami finansowymi zobowiązanego do alimentów. Jestem osoba bezrobotna jestem w trakcie rozwodu a zona zazadala alimentów w wysokosci po 500 zl miesiecznie na kazde z dzieci. Pisząc w dużym skrócie: wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych rodzica. W artykule zostaną przedstawione okoliczności, od których zależy wysokość alimentów,. Ponieważ jednak, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nie kwestionuje Pan samego obowiązku alimentacyjnego lecz spodziewaną przez Pana podwyżkę alimentów wyjaśnienia wymaga:. W sytuacji kiedy występujemy do sądu o alimenty dla dziecka od rodzica, dziecko jest uprawnionym, natomiast zobowiązany to rodzic. Jeżeli partner zobowiązany do płacenia alimentów nie ma żadnych dochodów, Sąd sprawdza, czy jest on w stanie podjąć pracę. Oczywiście domagając się zasądzenia alimentów można podać każdą kwotę, bez szerszego uzasadnienia. Polecamy zapoznać się z opinią prawną dotyczącą ustalania wysokości alimentów: Od czego zależy wysokość alimentów? Poza stałą kwotą alimentów Sąd może nakazać ponoszenie konkretnych wydatków (np. Oczywiście pogląd ten jest zasadny przy założeniu, że Pana dziecko nie wymaga. No i z czego go utrzymuje? Orzekając o wysokości zasądzonych alimentów sąd uwzględnia także osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Na wysokość wpływają przede wszystkim potrzeby uprawnionego i to jest zalezne między innymi od wieku dziecka. Najważniejsze dla ustalenia wysokości alimentów są zarobki obojga rodziców. Dlatego, kiedy już obliczymy wysokość usprawiedliwionych kosztów, które przeznaczamy na utrzymanie dziecka dzielimy ją na połowę. Przed wskazaniem kwoty alimentów radziłbym zatem przez chwilę się zastanowić, tak aby wskazana przez nas suma znajdowała odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ojcostwo mężczyzny jest ustalane ,, automatycznie” w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, gdyż (. Joanna Kowalska chce uzyskać alimenty na dziecko od byłego męża. Każdy rodzic winien pokrywać koszty utrzymania dziecka , niezaleznie czy jest to dziecko ze związku formalnego czy nie formalnego. W dużej mierze wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb dziecka. Mamy syna który ma orzeczenie o nie niepełnosprawności choć dziecko rozwija się dobrze potrzebuje tylko (. Najczęstszą sytuacją występującą w razie konieczności sądowego dochodzenia alimentów jest żądanie zapłaty ich określonej kwoty. Jeśli zaś dziecko nigdy nie będzie niezależne finansowo (np. Jest wiele matek które alimenty na dziecko przeznaczają częściowo dla siebie-gdy są wysokie.